Wybierz okres:

Terminarz ochrony roślin na działkach

Ochrona warzyw w gruncie

Roślina uprawna

Choroba lub szkodnik

Profilaktyka

Metoda niechemiczna

Metoda chemiczna

Przed siewem nasion        Na początek

fasola

strąkowiec fasolowy

wysiewać nieporażone nasiona

przechowywać nasiona fasoli w temperaturze poniżej + 10°C

 

cebula

śmietka cebulanka

zaprawiać nasiona, jeżeli śmietka występuje co roku

unikać zbyt gęstego siewu, uprawiać cebulę współrzędnie z innymi warzywami

 

fasola, ogórek

śmietka kiełkówka glebowa

śmietki stanowią szczególne zagrożenie dla fasoli i ogórka (konieczne zaprawianie nasion)

nie pozostawiać na powierzchni ziemi nieprzykrytego obornika

groch

oprzedziki i mszyca grochowa

oprzedziki i mszyce stanowią zagrożenie dla grochu tylko w wyjątkowych sytuacjach

przykrycie wschodzących roślin siatką chroni przed ptakami

bób

oprzedziki

oprzedziki na ogół nie stanowią zagrożenia dla bobu

 

Po siewie nasion, po wysadzeniu rozsady do gruntu        Na początek

kapusta (oraz inne warzywa kapustne)

śmietka kapuściana

 

przykrywanie rozsady lub wschodzących roślin włókniną przez 4-6 tygodni zastępuje zaprawianie nasion przeciwko szkodnikom, w przypadku rzodkiewki wpływa ujemnie na wielkość korzeni

 

marchew

połyśnica marchwianka

zaprawianie nasion: Marshal 250 DS

rzodkiewka

śmietka kapuściana, pchełki ziemne

profilaktyczne stosowanie Bioczosu BR

Okres wzrostu roślin        Na początek

bób

mszyca burakowa (na bobie)

wysiewać bób w oddzielnych rzędach, przemiennie z innymi warzywami Bioczos BR

opryskiwanie wykonanym samodzielnie roztworem z Bioczosu, obrywanie najsilniej opanowanych wierzchołków roślin zwalczać po zauważeniu pierwszych kolonii mszyc, zwłaszcza jeżeli warunki pogodowe sprzyjają ich występowaniu

Pirimor 500 WG

burak ćwikłowy

śmietka burakowa, śmietka ćwiklanka

nie stanowią większego zagrożenia na działkach

usuwać liście z widocznym minowaniem lub niszczyć mechanicznie (rozgniatając) larwy w minach podczas przerywania usuwać najsilniej porażone rośliny

 

mszyca burakowa (na buraku)

uprawiać buraki naprzemian rzędowo z innymi warzywami

usuwać i niszczyć liście z koloniami

 

cebula, por

wciornastek tytoniowiec

szczególnie groźny w suche, upalne lata

uprawa współrzędna z innymi warzywami

 

cebula

chowacz szczypiorak

jest szkodnikiem tylko w przypadku uprawy cebuli "na zielony szczypior"

uprawa współrzędna z innymi warzywami

 

mączniak rzekomy cebuli

unikać jesiennego wysiewu nasion

nie wysadzać dymki ze zgrubiałą niezaschniętą szyjką; usuwać dymkę z pierwszymi zauważonymi objawami mączniaka: zagrożone rośliny podlewać odwarem ze skrzypu polnego

Biosept 33 SL, Bravo 500 SC, Dithane NeoTec 75 WG, Mildex 711,9 WG, Polyram 70 WG, Ridomil Gold Mz 68 WG, Tanos 50 WG - do cieczy dodać środek zwiększający przyczepność, opryskiwać co 10 dni, jeżeli pogoda sprzyja rozwojowi mączniaka

poskrzypka cebulowa

zbierać i wynosić poza obręb działki chrząszcze o ceglasto-czerwonych pokrywach

zbierać i niszczyć czerwone złoża jaj oraz larwy pokryte ciemnym śluzem

nie wymaga chemicznego zwalczania

fasola szparagowa

szara pleśń

 

preparat z grejpfruta Biosept 33 SL i Grevit 200 SL usuwać porażone i obumarłe części roślin; nie zraszać roślin przy podlewaniu; rośliny opryskiwać odwarem ze skrzypu i podlewać gnojówką z pokrzywy

Amistar 250 SC, Bravo 500 SC, Switch 62,5 WG - zwalczanie przeprowadzić tylko wtedy, gdy w czasie kwitnienia występują przewlekłe opady

groch

pachówka strąkóweczka

wysiewać jak najwcześniej wczesne odmiany grochu. Obecność pachówki sygnalizować za pomocą pułapek feromonowych

w przypadku licznego występowania gąsienic pachówki, strąki zebrać jak najszybciej, a glebę w miejscu uprawy grochu głęboko przekopać

termin zwalczania chemicznego pachówki jest w warunkach działkowych bardzo trudny do ustalenia

warzywa kapustne

śmietka kapuściana, śmietka glebowa

może być także groźna w lipcu i w sierpniu

uprawiać kapustne współrzędnie z innymi warzywami; wokół szyjki korzeniowej rozsady zakładać kołnierzyki wykonane ze sztywnego materiału, przykrywać rozsadę włókniną

 

mszyca kapuściana

staje się szkodnikiem gdy wiosna jest ciepła i w miarę wilgotna, zagraża roślinom w okresie formowania główek

uprawiać warzywa kapustne naprzemianrzędowo i współrzędnie z innymi warzywami np. fasolą szparagową; stosować Bioczos BR

Pirimor 500 WG, zwalczanie chemiczne prowadzić tylko w przypadku wczesnego, licznego pojawu mszyc oraz gdy warunki pogodowe sprzyjają jej rozwojowi

pchełki ziemne

naprzemianrzedowa uprawa warzyw kapustnych i rzodkiewki z innymi roślinami

Bioczos BR, odławianie pchełek za pomocą tabliczek pokrytych lepem

 

bielinek kapustnik

 

na przełomie VII/VIII zbieranie i niszczenie żółtych złóż jaj

 

gąsienice bielinków, tantnisia i piętnówki

 

zbieranie i niszczenie żerujących gąsienic

Steward 30 WG - w poczatkowym okresie zerowania gąsienic

kiła kapusty

nie uprawiać kapusty na zakwaszonych stanowiskach (pH<6)

rozsady nie sadzić głębiej niż na rozsadniku; zaatakowane rośliny ostrożnie wyciągnąć z ziemi, tak aby nie pozostawić nawet małych fragmentów wyrośli; nie kompostować porażonych roślin; w przypadku wystąpienia kiły nie uprawiać warzyw kapustnych na danym miejscu przez 12 lat

 

marchew

połyśnica marchwianka

 

współrzędna lub naprzemian rzędowa uprawa marchwi z innymi warzywami np. cebulą; uprawa w sąsiedztwie marchwi wysokich roślin (groch, bób, fasola) utrudniających lot połyśnicy, Bioczos BR

 

ogórek

kanciasta bakteryjna plamistość ogórka

 

Bioczos BR, Grevit 200 SL, Biosept 33 SL

Miedzian 50 WP, choroba jest szczególnie groźna w wilgotne lata, wymaga wtedy zabiegów co 7-10 dni

mączniak rzekomy dyniowatych

wysiewać odmiany tolerancyjne (np. Aladyn, Parys, Cezar)

Bioczos BR, Grevit 200 SL, Biosept 33 SL , podlewać rośliny odwarem ze skrzypu polnego

Amistar 250 SC, Bravo 500 SC, Dithane NeoTec 75 WP, Penncozeb 80 WP, Ridomil Gold Mz 68 WG, Mildex 711,9 WG - zabieg wykonać po zauważeniu pierwszych białych, mączystych plam na liściach

mączniak prawdziwy ogórka

 

Bioczos BR; opryskiwać rośliny odwarem ze skrzypu polnego

Amistar 250 SC, Nimrod 250 EC a także preparaty zalecane do zwalczania mączniaka rzekomego, zabieg wykonać po zauważeniu białych mączystych plam na liściach

pomidor

 

sucha zgnilizna wierzchołkowa owoców pomidora

 

w okresach suszy zwiększyć podlewanie roślin

Chlorek wapnia, Saletra wapniowa płynna, Saletra wapniowa Awa, zabieg wykonać tylko w przypadku silnego wystąpienia choroby

prawdziwy mączniak pomidora

nie występuje zbyt często i nie stanowi dużego zagrożenia dla roślin

opryskiwać rośliny odwarem ze skrzypu polnego, wyciągiem z cebuli i innymi

Bravo 500 SC, zabieg przeprowadzić po zauważeniu pierwszych objawów

zaraza ziemniaka

 

odwar ze skrzypu polnego i cebuli; usuwać najsilniej porażone rośliny; Biosept 33 SL , Grevit 200 SL

Amistar 250 SC, Antracol 70 Wg, Bravo 500 SC, Dithane NeoTec 75 WG, Mildex 711,9 WG, Penncozeb 80 WP, Polyram 70 WG, Ridomil Gold MZ 68 WG, Tanos 50 WG - pierwszy zabieg wykonać preparatem o działaniu wgłębnym (pod koniec czerwca), po zauważeniu pierwszych objawów choroby, kolejne co 7-10 dni, preparaty stosować przemiennie, dokładnie opryskać całą roślinę, szczególnie od dołu

zgorzel podstawy łodyg

zimuje na resztkach roślin w glebie i na jej powierzchni, na narzędziach i konstrukcjach szkłami. Zachowuje żywotność przez 3-4 lata. Rozprzestrzenia się z porażoną rozsadą. Wysiewać zaprawione nasiona

usuwać porażone rośliny wraz z korzeniami, po wcześniejszym opryskaniu Miedzianem

stosować preparaty takie same jak w przypadku zarazy ziemniaka

alternarioza pomidora, septorioza pomidora

dokładnie usuwać resztki roślin, nie uprawiać pomidora przez 3-4 lata w miejscu gdzie wystąpiła choroba

Grevit 200 SL, Biosept 33 SL

po wystąpieniu choroby zastosować Tanos 50 WG, Amistar 250 EC lub inne z listy zalecanych przeciwko zarazie ziemniaka

seler

septorioza selera

zaprawianie nasion na mokro preparatem Grevit 200 SL

 

 

szpinak

śmietki

 

usuwać ręcznie liście z minami

 

sałata

szara pleśń

zaatakowane rośliny usuwać, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu choroby

Grevit 200 SL

 

Na początek


Opracowano na podstawie miesięcznika Działkowiec

Created: 01-11-18 Updated: 2010-06-06